W latach 2006-2018 byłam radną m.st. Warszawy, przewodniczącą Komisji Edukacji i Rodziny, od 2020 roku jestem Przewodniczacą Warszawskiej Rady Seniorów. Napisałam wiele tekstów poświęconych harcerstwu i edukacji, a w ostatnim okresie sprawom społecznym, linki do niektórych z nich można znaleźć na tej stronie.

Małgorzata Żuber-Zielicz
 • Listopad 2023
  07.11.Uczestniczyłam w spotkaniu zespołu współpracowników redakcji miesięcznika #POKOLENIA w Klubokawiarni CAM „Nowolipie”. Na spotkaniu rozmawialiśmy o tym jak możemy ulepszyć pismo od nowego roku. Pomyślcie o nowych cyklach, ciekawych ludziach, których warto pokazać, problemach, które warto opisać.08.11.Współorganizowałam seminarium z Wyższą Szkołę Promocji, Mediów i Show Biznesu. Było to międzypokoleniowe… Czytaj więcej: Listopad 2023
 • 26 października
  Uczestniczyłam w konferencji poświęconej ogłoszeniu przez SeniorApp raportu „Ocenapotrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”. Raport stanowi głęboką analizęwyzwań, problemów i kluczowych potrzeb osób starszych. Byłam ekspertemi partneremkonsultującym wyniki raportu oraz uczestnikiem panelu. Dokument dostępny jest na stronieinternetowej pod adresem https://seniorapp.pl/ocena-potrzeb-w-zakresie-wsparcia-dla-seniorow-w-polsce-2023
 • 20 października – piątek
  10:00-14:00 II Forum Środowisk Senioralnych, w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,więcej informacji na stronie WRS »
 • 15 października – niedziela
  WYBORY! Idziemy głosować!!!
 • 13 października – piątek

MAŁGORZATA ŻUBER-ZIELICZ
Wspieram Seniorów! Wspieram Edukację dla Przyszłości, wspieram Nauczycieli, Rodziców i Uczniów!

Kto chce, szuka sposobów,
kto nie chce, szuka powodów.

Moje atuty

Pasja i zaangażowanie

Byłam przez 3 kadencje radną Warszawy, działałam jako instruktor harcerski współkierujący m.in. Centralną Szkołą Instruktorów Harcerskich ZHP.

Profesjonalizm

Nikt też tak nie zrozumie problemów edukacji i wychowania, jak były dyrektor i wicedyrektor takich liceów, jak Batory i Kopernik.

Wsparcie i kontakt z ludźmi

Pracuję społecznie w radach seniorów, ostatnie 5 lat, jako przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów.

List podziękowania za wybory

Szanowni Wyborcy, 
Drodzy Przyjaciele,

Znamy wyniki wyborów do Parlamentu i są one źródłem ogromnej radości nas wszystkich. Bardzo dziękuję za wszystkie Wasze głosy i zaangażowanie w moją kampanię. Nie była bogata, ale była bardzo serdeczna. Wprawdzie nie będę Posłem na Sejm RP, ale uzyskałam poczucie, że wiele osób jest obok mnie i mogę liczyć na Wasze wsparcie. Chciałabym kontynuować moją działalność społeczną. W tym celu zdecydowałam się m.in. utrzymać stronę www.24.waw.pl i traktować ją jako płaszczyznę komunikacji na temat edukacji i spraw warszawskich seniorów. Jeśli zechcecie mi nadal towarzyszyć, przed nami dalsza praca nad realizacją celów: walki o wolność w edukacji oraz (w formule Warszawskiej Rady Seniorów) starań o więcej młodości i godności dla seniorów. Proszę o Waszą dalszą współpracę.

Raz jeszcze dziękuję.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Warszawa, 25 pażdziernika 2023 roku


Szanowni Wyborcy!

Nikt tak nie zrozumie potrzeb i problemów seniorów, jak inny senior. Jesteśmy ogromnym elektoratem – w stolicy to 1/3 wszystkich wyborców – zasługujemy na własną reprezentację, a moja kandydatura jest na to szansą!

Jestem emerytką, pracuję społecznie w radach seniorów, ostatnie 5 lat jako przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów, wcześniej byłam 3 kadencje radną Warszawy (przewodniczącą Komisji Edukacji) – jednocześnie pracowałam jako nauczyciel fizyki.

Nikt też tak nie zrozumie problemów edukacji i wychowania, jak były dyrektor i wicedyrektor takich liceów, jak Batory i Kopernik, instruktor harcerski współkierujący m.in. Centralną Szkołą Instruktorów Harcerskich ZHP.

Zapewnienie Seniorom godziwego życia to wielkie wyzwanie, nie tylko dla nas – to wyzwanie także dla naszych dzieci i wnuków. System opieki długoterminowej musi być tak zorganizowany, aby pozwolił nam wszystkim godnie i bezpiecznie żyć. Podobnie nasze dzieci i wnuki zasługują na odpowiadający ich talentom i aspiracjom nowoczesny system edukacji.

Z celów bardziej „konkretnych” – chciałbym doprowadzić do tego, by chodniki stały się ponownie bezpieczne dla pieszych, szczególnie Seniorów.
Po latach pracy w edukacji, pracy społecznej w harcerstwie i stowarzyszeniach oświatowych oraz z Seniorami wiem, jak to zrobić. Dlatego staram się o mandat posła – w imieniu swoim, ale dla nas wszystkich. Mam energię, wiedzę i doświadczenie i wierzę w Wasze zaufanie i moc naszych wyborów, w Waszą pomoc. Jeżeli chcesz, abym dalej była Twoim głosem, potrzebuję też Twojego wsparcia.

 • Spotkajmy się na miejskich wydarzeniach – mój kalendarz jest na stronie SPOTKANIA lub, o ile wyrazisz zgodę, wyślę informację na Twój adres mailowy 
 • Wspieraj mnie w mediach społecznościowych, choćby upowszechniając moje posty…

Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów 2023
fot. Jerzy Krupowies 

Małgorzata Żuber-Zielicz

 

 

Scroll to Top