O mnie

Urodziłam się w 1956 roku w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie w LO im. Mikołaja Kopernika zdobyłam maturę oraz pierwsze doświadczenia harcerskie i instruktorskie wraz ze stopniem podharcmistrza. Po studiach na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego od 1980 roku uczyłam tego przedmiotu w XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie i prowadziłam tam drużynę harcerską (58 WDHSt „Czarny Parasol”). 

Przez 5 lat kształciłam nauczycieli i instruktorów harcerskich w SHS „Perkoz” (1986-1988) i Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich ZHP w Załęczu Wielkim (1989-1991). W tej ostatniej byłam zastępcą komendanta ds. programowych. Za zaadaptowanie dla harcerstwa i upowszechnienie technik psychologii humanistycznej otrzymałam Harcerską Nagrodę Myśli Twórczej (1991). 

W latach 1991-1994 pracowałam jako nauczyciel w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Sofii (Bułgaria), co pozwoliło mi zbliżyć się do problemów Polonii. Od 1994 roku w XXX III LO im. Kopernika w Warszawie byłam koordynatorem programu rozwoju osobistego i społecznego CAS w programie Międzynarodowej Matury (IB) i nauczycielem fizyki, a od 1998 roku także wicedyrektorem tej szkoły. Na przełomie lat 1997/98 dzięki Fundacji Fulbrighta przebywałam pół roku w Stanach Zjednoczonych. 

W latach 2002-2006 jako dyrektor Liceum i Gimnazjum im. S. Batorego w Warszawie wprowadziłam w szkole program Międzynarodowej Matury IB. W 2005 roku założyłam Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych (MSU), którego honorowym prezesem i członkiem jestem do dziś. Wychowałam 2 laureatów licealnej Olimpiady Fizycznej, jednego wyróżnionego w finale i trzech finalistów tej olimpiady oraz trzykrotnego laureata Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W latach 2006-2018 byłam radną m.st. Warszawy, przewodniczącą Komisji Edukacji i Rodziny, w tym czasie pracowałam także w Muzeum Sportu i Turystyki jako wicedyrektor ds. edukacji.
Napisałam wiele tekstów poświęconych harcerstwu i edukacji, a w ostatnim okresie sprawom społecznym, linki do niektórych z nich można znaleźć na tej stronie.

Jestem laureatką stołecznej nagrody Sapere Auso (2000) i otrzymanego z rąk śp. Lecha Kaczyńskiego wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy (2002). W 2022 roku otrzymałam honorową odznakę „Zasłużona dla Warszawy”.

Małgorzata Żuber-Zielicz

 

 

Scroll to Top