List Małgorzaty do wyborców – „O edukacji”

Więcej wolności dla szkół

Poza nielicznymi wyjątkami, Polacy są zgodni, że polska szkoła jest w bardzo głębokim kryzysie. Brakuje pieniędzy, mądrego zarządzania, wsparcia dla nauczycieli, zasobów kadrowych i lokalowych. Jednak na co najboleśniej cierpi polska szkoła? Stawiam tezę: na brak niezależności, autonomii i zdrowego rozsądku. Paradoksalnie, większa autonomia szkół, dzięki zdrowemu rozsądkowi ich kadr, pozwala na rozwiązanie (lub przynajmniej złagodzenie negatywnych skutków) wszystkich pozostałych problemów. 

Każdy uczeń jest inny – ma inne ambicje i inny osobisty potencjał. Żeby je w pełni wykorzystać z pożytkiem dla niego i Polski, nauczyciele i szkoły potrzebują autonomii, a sam uczeń – prawa wyboru. Uczeń powinien mieć wybór zarówno przedmiotów, jakich się uczy, jak i ich poziomu, dotyczy to również egzaminów. Szkoła i nauczyciele, jeśli mają w pełni zaspokoić potrzeby swoich uczniów i wyzwolić ich potencjał, muszą mieć autonomię, by móc elastycznie działać. Więcej szacunku, autonomii i prawa wyboru – czy to możliwe w polskiej szkole? Tak jest w krajach zwanych u nas „rozwiniętymi”, więc dlaczego nie w Polsce? 

Od lat nauki w liceum jestem instruktorem harcerskim, wprowadzałam program Międzynarodowej Matury (IB) w Koperniku i Batorym, widziałam od środka wiele szkół w Europie, dzięki Fundacji Fulbrighta poznawałam szkolnictwo USA, w latach 2006-2018 byłam przewodniczącą Komisji Edukacji w Radzie m. st. Warszawy. Wiem, jak naprawić polską szkołę. 

Jestem kandydatką do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu 19 (stolica i zagranica) nr 24. Idę do Sejmu, aby zapewnić polskiej szkole więcej wolności. Dobra edukacja jest warunkiem jasnej przyszłości naszych dzieci i wnuków, godności i szacunku dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Nie przypadkiem moim ulubionym mottem jest: „Kto chce – szuka sposobów, kto nie chce – szuka powodów”. Jeśli chcesz, abym była Twoim głosem, oddaj na mnie swój głos. 

Małgorzata Żuber-Zielicz 

Warto posłuchać:

Dziennik Gazety Prawnej, październik 2023

Małgorzata Żuber-Zielicz w podcaście Szymona Glonka „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”

Małgorzata Żuber-Zielicz

 

 

Scroll to Top