26 października

Uczestniczyłam w konferencji poświęconej ogłoszeniu przez SeniorApp raportu „Ocena
potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”. Raport stanowi głęboką analizę
wyzwań, problemów i kluczowych potrzeb osób starszych. Byłam ekspertemi partnerem
konsultującym wyniki raportu oraz uczestnikiem panelu. Dokument dostępny jest na stronie
internetowej pod adresem 
https://seniorapp.pl/ocena-potrzeb-w-zakresie-wsparcia-dla-seniorow-w-polsce-2023

Scroll to Top