Author name: Redaktor

Listopad 2023

07.11.Uczestniczyłam w spotkaniu zespołu współpracowników redakcji miesięcznika #POKOLENIA w Klubokawiarni CAM „Nowolipie”. Na spotkaniu rozmawialiśmy o tym jak możemy ulepszyć pismo od nowego roku. Pomyślcie o nowych cyklach, ciekawych ludziach, których warto pokazać, problemach, które warto opisać.08.11.Współorganizowałam seminarium z Wyższą Szkołę Promocji, Mediów i Show Biznesu. Było to międzypokoleniowe spotkanie pt. „Wnętrze dla seniora”.Poprowadziłam kolejne […]

Listopad 2023 Read More »

26 października

Uczestniczyłam w konferencji poświęconej ogłoszeniu przez SeniorApp raportu „Ocenapotrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”. Raport stanowi głęboką analizęwyzwań, problemów i kluczowych potrzeb osób starszych. Byłam ekspertemi partneremkonsultującym wyniki raportu oraz uczestnikiem panelu. Dokument dostępny jest na stronieinternetowej pod adresem https://seniorapp.pl/ocena-potrzeb-w-zakresie-wsparcia-dla-seniorow-w-polsce-2023

26 października Read More »

Scroll to Top